Nasze oferta

Outsourcing IT jest najbardziej efektywną metodą zarządzania informatycznego w przedsiębiorstwie. Do głównych zalet takiego rozwiązania należy redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oraz zapewnienie bezproblemowej pracy systemów informatycznych poprzez przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzną firmę. Nasza oferta obejmuję wszystkie działania związane z funkcjonowaniem systemu IT w Twojej firmie.

Oferujemy dwie formy współpracy:

Stała umowa abonamentowa. Obsługujemy przedsiębiorstwa w ramach stałej umowy. Ofertę kierujemy do firm, które wymagają systematycznego nadzoru nad infrastrukturą informatyczną. Każda firma jest inna i ma inne potrzeby , dlatego zawsze przygotowujemy indywidualną i dopasowaną ofertę.

Usługi jednorazowe. Ofertę tę kierujemy do mniejszych firm, w których nie jest konieczny stały nadzór. Każde zlecenie wyceniamy na podstawie zakresu prac.